Εγκατάσταση Σύστηματος

Construction 300x187 Εγκατάσταση ΣύστηματοςΗ Essence Energy μέσω των δικών της συνεργείων αλλά και μέσα από ένα πανελλαδικό δίκτυο πιστοποιημένων συνεργατών, χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά πλαίσια και μετατροπείς τάσεως που ο ίδιος ο μητρικός Όμιλος τοποθετεί στις δικές του επενδύσεις, εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα εγκατάστασης και την άριστη λειτουργία και απόδοση του Φ/Β συστήματος.

Όλες οι εγκαταστάσεις μας επιβλέπονται από την TUV Austria Hellas έτσι ώστε να εναρμονίζονται με το διεθνές πιστοποιητικό IEC EN 62446:2009 για διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με την ολοκλήρωση του έργου, παραδίδεται το ανωτέρω πιστοποιητικό στον επενδυτή.

tuv austria hellas jpeg Εγκατάσταση Σύστηματος

Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.