Στατιστικά Φωτοβολταικών Εγκαταστάσεων Α Τρίμηνο 2011

Posted in: Ελλάδα- Jun 29, 2011 No Comments

Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΕΣΜΗΕ, το Α τρίμηνο του 2011, 75,7 MW νέων φωτοβολταικών συστημάτων συνδέθηκαν στο δίκτυο, ανεβάζοντας την συνολική εγκατεστημένη ισχύ της χώρας στα 281,1 MW συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων συστημάτων (6,9 MW).

Αναλυτικότερα, 18,6 MW έχουν εγκατασταθεί με ονομαστική ισχύ συστήματος εως 10 KW, ενώ 27,1 MW με ονομαστική ισχύ φωτοβολταικού συστήματος μεταξύ 10 KW και 20 KW. Για μεγαλύτερα συστήματα, η εγκατεστημένη ισχυς ειναι 143,9 MW για συστήματα μεταξύ 20 KW και 150 KW, ενώ για μεγαλύτερα των 150 KW φωτοβολταικά συστήματα ανέρχεται σε 84,6

Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.