Ο Όμιλος

skycrappers 300x200 Ο ΌμιλοςΗ Essence Energy είναι μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Pgroup. Το PGroup εισήλθε στον κλάδο του Real Estate στην Ελλάδα το 1998 με την πρώτη του επενδυτική κίνηση. Από τότε αναπτύσσεται με γεωμετρική πρόοδο.

Το 2003 το συνολικό εμβαδό των ιδιοκτησιών του Ομίλου ανερχόταν περίπου σε 50.000 τμ. ενώ σήμερα ξεπερνάει τις 250.000 τ.μ.
Το 2008 σημάδεψε η πρώτη μας επενδυτική κίνηση στη Ρουμανία, την οποία ακολούθησαν άμεσα και άλλες μεγαλύτερες κινήσεις, άριστης ποιότητας και απόδοσης καθώς και χαμηλού ρίσκου με αποτέλεσμα να έχουμε πλέον στην κυριότητα μας ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων στη Βαλκανική χώρα.

Στο διάστημα αυτό αναπτύξαμε δυναμικές σχέσεις και δεσμούς με μια μεγάλη μερίδα φορέων στον κλάδο του Real Estate στην Ελλάδα, χτίζοντας έτσι σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Επιχειρήσαμε μαζί με σημαντικούς φορείς επενδύσεις μεγάλου προφίλ, αναγνωρισμένες από το σύνολο της Ελληνικής αγοράς. Κυρίως όμως κερδίσαμε στρατηγικούς συμμάχους και φίλους. Συνεργαστήκαμε και συνεργαζόμαστε με τις περισσότερες Ελληνικές Τράπεζες.

Σήμερα ο Όμιλός μας θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους φορείς επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, με ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων υψηλού προφίλ αποτελούμενου από χώρους γραφείων, καταστημάτων, φιλοξενίας και κατοικιών, logistics και ξενοδοχείων.

Βασιζόμενοι στις ίδιες αξίες και αρχές και στην αποδεδειγμένη ικανότητά μας για διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας, το 2010 το PGroup εισήλθε στην αγορά της ενέργειας ως ένας κορυφαίος επενδυτής και πάροχος υπηρεσιών. Στηριζόμενοι στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του PGroup και στη νεοϊδρυθείσα ενεργειακή εταιρεία, Essence Energy, επενδύουμε στην αγορά των φωτοβολταϊκών με την παραγωγή ενέργειας από την εγκατάσταση ηλιακών πάρκων σε όλες τις ιδιοκτησίες μας.

Με την ίδρυση της Essence Energy, ο Όμιλός μας καθίσταται σήμερα ένας από τους κορυφαίους επενδυτές ηλιακών πάρκων εγκατεστημένων σε κτίρια σε ολόκληρη την Ελλάδα και οι δραστηριότητές του διευρύνονται στην παροχή υπηρεσιών με τα υψηλότερα standards εγγυημένα από το PGroup καθώς και από τις στρατηγικές συνεργασίες με τους πιο υψηλού-κύρους ευρωπαϊκούς και αμερικανικούς παραγωγούς ηλιακού εξοπλισμού.

Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.