Φωτοβολταϊκά σε Επαγγελματικές Στέγες

Από την ψήφιση του νόμου Υπ’ Αριθ. 3851/2010 και μία σειρά από υπουργικές αποφάσεις που ακολούθησαν έχει διαμορφωθεί ένα νέο επενδυτικό τοπίο αφού δίνεται η δυνατότητα, με απλές πλέον αδειοδοτικές διαδικασίες, σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενες τις αναξιοποίητες μέχρι τώρα οροφές τους να εξασφαλίσουν ένα σταθερό, εγγυημένο εισόδημα.

Με το πρόγραμμα αυτό, οι επιχειρήσεις :

-          αξιοποιούν  το διαθέσιμο ωφέλιμο εμβαδόν των οροφών τους  (είτε πρόκειται για επίπεδες οροφές, είτε για επικλινείς στέγες).

Η Essence Energy συνεργάζεται με τα κορυφαία ονόματα κατασκευαστών στον τομέα των βάσεων στήριξης όντας ικανή να προσφέρει λύσεις για κάθε περίπτωση οροφής  των πελατών της.

-          εξασφαλίζουν σταθερό εισόδημα για τα επόμενα 20 χρόνια από τη στιγμή της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού με το δίκτυο χωρίς επιχειρηματικά ρίσκα και χωρίς απαίτηση για προσωπική ενασχόληση.

Η σύμβαση που συνάπτεται για την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ του επενδυτή και του ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) διαρκεί 20 έτη και ορίζει εγγυημένη τιμή πώλησης η οποία αναπροσαρμόζεται τιμαριθμικά κάθε χρόνο και εξαρτάται από το μέγεθος ισχύος του φωτοβολταϊκού σταθμού αλλά και από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

-          συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

Με την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή της επιχείρησης, ο επενδυτής συνδυάζει το οικονομικό όφελος που προσφέρει μια τέτοια επιχειρηματική κίνηση με το περιβαλλοντικό όφελος που προκύπτει, αποτελώντας έτσι παράδειγμα στον επιχειρηματικό κόσμο.

 

Σημαντικά σημεία του προγράμματος:

-          Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων κάθε ισχύος στο δώμα ή τη στέγη νομίμως υφιστάμενου κτιρίου. Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιηθούν στέγαστρα από χώρους στάθμευσης  ή βεράντες, αποθήκες καθώς και  προσόψεις κτιρίων.

-          Για τα συστήματα αυτά δεν απαιτείται καμία περιβαλλοντική αδειοδότηση, γεγονός που απλοποιεί τη δανειοδοτική διαδικασία. Συγχρόνως, για φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος έως 1 MWp δεν απαιτείται και άδεια παραγωγής ή άλλη διαπιστωτική απόφαση.

-          Τα βήματα που απαιτεί η δανειοδοτική διαδικασία ενός φωτοβολταϊκού σταθμού σε επαγγελματική στέγη συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί:

Διαδικασίες

10kWp – 100kWp

100kWp – 1MWp

> 1MWp

Προσφορά όρων σύνδεσης από ΔΕΗ

ναι

ναι

ναι

Σύμβαση αγοροπωλησίας με ΔΕΣΜΗΕ

ναι

ναι

ναι

Έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας

όχι

ναι

ναι

Άδεια παραγωγής από τη ΡΑΕ

όχι

όχι

ναι

Άδεια εγκατάστασης από την

Περιφέρεια

όχι

όχι

ναι

Άδεια λειτουργίας από την Περιφέρεια

όχι

όχι

ναι

Τα παραπάνω ισχύουν μόνο για το ηπειρωτικό δίκτυο, αφού τα δίκτυα των μη διασυνδεδεμένων νησιών θεωρούνται κορεσμένα. Για τα τελευταία θα υπάρχουν συνεχώς ειδικές ρυθμίσεις.

-          Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας με φωτοβολταϊκά συστήματα καθιστά την επαγγελματική στέγη από μόνη της μία κερδοφόρα επιχείρηση αφού δίνονται υψηλά οικονομικά κίνητρα ώστε ο παραγωγός – επενδυτής να κάνει άμεσα απόσβεση της επένδυσής του και συγχρόνως εισπράττει μηνιαία σταθερό εισόδημα.

-          Η επένδυση χρηματοδοτείται συνήθως σε ποσοστό 70-80% του κόστους με δάνειο από τράπεζες. Ο επενδυτής χρειάζεται να συμμετάσχει μόνο κατά 20-30% στα έξοδα αδειοδότησης και εγκατάστασης.

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα:

Για να είναι δυνατό για μία επιχείρηση να προβεί στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στην οροφή της, θα πρέπει:

  • Να έχει στην κυριότητά της (ή μισθωμένο) το κτίριο (ή μόνο την οροφή) στο οποίο πρόκειται να γίνει εγκατάσταση.
  • Το κτίριο να υφίσταται νόμιμα με όλες τις απαιτούμενες άδειες λειτουργίας της επιχείρησης.
  • Να είναι δυνατό να διατεθεί το 25% του κόστους της επένδυσης με ίδια κεφάλαια που συνήθως απαιτείται από τα τραπεζικά ιδρύματα.
  • Να γίνει σύσταση νέας εταιρείας (ή τροποποίηση του σκοπού ήδη υφιστάμενης) ώστε να αναφέρεται η παραγωγή και η πώληση ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Bad Behavior has blocked 66 access attempts in the last 7 days.